CK Ikke-kategoriseret Min akasse viste sig at være en klog beslutning

Min akasse viste sig at være en klog beslutning

For nyligt blev firmaet, hvor jeg havde fået arbejde nødsaget til at lukke. Jeg stod uden varsel uden stabil økonomi.

Situationen var rimelig meget besværligt. Jeg har ikke på noget tidspunkt været uden stabil løn. Heldigt nok har jeg siden jeg begyndte at arbejde været med i en arbejdsløshedskasse. Det blev min overlevelse, da jeg til min overraskelse blev arbejdsløs.

Jeg har nogen gange spekuleret på, at det ikke var nødvendigt at være med i en a-kasse. Jeg har jo aldrig været
jobsøgende før, men glædeligvis var jeg begavet nok til at fortsætte som indmeldt.

Da jeg uden varsel stod uden arbejde var medlemskabet altså bare en stor sikkerhed.

A kassen bistod med at finde rundt i det økonomiske aspekt og reglementet, ligesom de assisterede at være opmærksom på eventuelle jobs, skriblejobansøgninger og cv. Det var reelt set rimeligt nemt.

Der er få jobs i mit erhverv. På baggrund af det var jeg afklaret med, at jeg skulle være arbejdssøgende i et stykke tid. Finansielt ville det blive svært, men det kunne godt lykkes. Jeg var berettiget til dagpenge som meldt ind i en a kasse. Af den årsag var jeg garanteret finansielt. Dagpenge er ikke det samme en fast løn, men jeg skal ikke af med min motorcykel, og jeg går ikke sulten i seng. Det er det vigtigste for mig, og det er jeg utrolig lettet over.

Der er jo en del akasser, og det mest betydningsfulde for mig er, at den jeg valgte er relevant for mit fagområde. Arbejdsløshedskassen skal desuden fremstå til at stole på. Heldigvis følte jeg mig det rette sted.

Jeg fik tilbudt et par indledende tider hos min arbejdsløsheds-kasse, og der var derudover lejlighed til at melde sig til til lærerige undervisning, som hjalp mig til at blive en del klogere på eksempelvis dagpengeberettigelse.

En dag blev jeg kontaktet af Business Danmark – som sagde, at arbejdsløsheds-kassen havde et potentielt job til mig. Jeg var begejstret.

Kort tid efter var jeg til samtale hos min kommende arbejdsgiver. Mødet forløb forrygende, og senere samme dag ringede de mig om, at de havde valgt mig.

Jeg nåede at være arbejdsledig i et halvt år, og det er herligt, at jeg i dag har et arbejde. Jeg er taknemmelig for mit nye arbejde.
Det er svært at stå arbejdsløs, og det er vigtigt at blive tilbudt den rigtige guidning.

Jeg følte mig vejledt kompetent af min a kasse.
At have krav på dagpenge som en del af en arbejdsløshedskasse blev helt sikkert min redning pengemæssigt. På den måde var jeg sikret økonomisk, og jeg var aldrig tvunget til at afskaffe de materielle goder, jeg holder af.